Chất lượng

trên từng hạt gạo

Sản phẩm

An toàn của khách hàng

Trách nhiệm của chúng tôi

Sản phẩm

Về chúng tôi

Khách hàng trong nước

Nhà đầu tư

Công bố thông tin

Chất lượng

Chứng chỉ chất lượng

Tin tức

Văn hóa doanh nghiệp

về chúng tôi

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Để nâng cao chất lượng sản phẩm “ Ngon, Sạch, An toàn” và mang đến cho người tiêu dùng sự hài lòng trong từng sản phẩm. Cty Trung An đã không ngừng phát triển, xây dựng và thực hiện chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chặt chẽ từ khâu trồng trọt, sấy, xay xát, tách màu, đóng gói theo qui trình khép kín, đạt chuẩn ISO, HACCP, G.A.P,.

Hệ Thống Đại Lý

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cửa hàng số 02

Cửa hàng trưởng: Võ Thị Ngọc Diện - 0931.420.780 Địa chỉ: Sạp 8-9 chợ Sa Dà, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

Trung An

Tin tức

Chứng nhận

Video